Starters-set Tricot

Vanaf de geboorte 'de baby Startset'

body, mutsje, wandjes, kousjes, slabbetje, voedingsdoekje (schouder),..

Alles handgemaakt in tricot en in eigen stofkeuze!

72,00 €